www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAStanovenie základných tepelných parametrov horninového prostredia pomocou parametrov transformácie harmonickej okrajovej podmienky


Stanovenie základných tepelných parametrov horninového prostredia pomocou parametrov transformácie harmonickej okrajovej podmienky

Determination of basic thermal parameters of rock environment with help of the harmonic boundary condition transformation parameters


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2016 [ ročník 22, číslo 1 ]
David Krčmář, Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová, Jozef Brestenský

ABSTRACT: Sinusoidal natural phenomena are frequent in nature, such as changes in daily and seasonal air temperature. Periodic temperature change is transmitted to the environment and the degree of transition is influenced by existing soil environment temperature parameters which can be calculated by amplitude dampening and phase shift of sinusoid signal. The least square method is the most appropriate for precise evaluation of sinusoid parameters because it enables exact data fitting, so we used this method on Sihoť Island where Slovak Bratislavan water resources are located. The Danube River has created harmonic boundary conditions, and so groundwater temperature measurements at adjacent observation wells can determine temperature diffusivity and heat transport velocity. The temperature diffusivity value was calculated at approximately 60 m2·day–1 and transport velocity at approximately 1 m·day–1. These results agree with Stauffer et al´s. (2014) findings at a similar locality on the Rhine River near Zürich in Switzerland.


bibliografický
odkaz na článok:
Krčmář, D., Fľaková, R., Ženišová, Z. & J. Brestenský, 2016: Stanovenie základných tepelných parametrov horninového prostredia pomocou parametrov transformácie harmonickej okrajovej podmienky.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 22, 1/2016, 63-72.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Teplo, transport, sínusoida, okrajová podmienka podzemná voda, monitoring

key words: Heat, transport, sinusoid, boundary condition, groundwater, monitoring

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk