www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAVyužitie vodných geotermometrov v geotermálnom výskume Popradskej kotliny


Využitie vodných geotermometrov v geotermálnom výskume Popradskej kotliny

Use of water geothermometers in geothermal exploring of the Poprad basin


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2016 [ ročník 22, číslo 1 ]
Veronika Blanárová, Marián Fendek, Branislav Fričovský

ABSTRACT: Applied geothermometry is one of the major tools in exploring and developing geothermal resources. This procedure readily estimates reservoir temperatures using the chemical and isotopic composition of discharges from wells, natural springs and fumaroles. The geothermic conditions of geothermal aquifers are determined by measuring the geothermal water temperature in existing deep boreholes, or alternatively, geothermometers can be used to estimate the reservoir geothermal water temperature. Here, chalcedony and α-cristobalite geothermometers were chosen as most suitable for the Poprad Basin conditions; so these were used in the following five geothermal boreholes; PP-1 Poprad, VSC-1 Veľký Slavkov, FGP-1 Stará Lesná, Vr-1 Vrbov and Vr-2 Vrbov. The Pre-Palaeogene Poprad Basin basement temperature varied from 40 °C to 117 °C; with the highest temperatures recorded between 3,200 and 3,300 m depth. The temperatures estimated using geothermometers were then compared with the actual geothermal water temperatures.


bibliografický
odkaz na článok:
Blanárová, V., Fendek, M. & B. Fričovský, 2016: Využitie vodných geotermometrov v geotermálnom výskume Popradskej kotliny.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 22, 1/2016, 73-83.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Geotermálna voda, geotermálny vrt, teplota, geotermometer, Popradská kotlina

key words: Geothermal water, geothermal borehole, temperature, geothermometer, Poprad Basin

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk