www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODARNDr. Juraj Michalko, CSc. šesťdesiatročný


RNDr. Juraj Michalko, CSc. šesťdesiatročný

Jubilee of RNDr. Juraj Michalko, CSc.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2018 [ ročník 24, číslo 2 ]
Peter Malík

Hneď na začiatku roka 2019 si môžeme po zásluhe spomenúť na nášho priateľa, vášnivého výskumníka a priekopníka metód izotopového výskumu v hydrogeológii. Dôvodom sú jeho 60. narodeniny, ktoré oslavuje už 2. januára: z ostatných faktov si potom už ľahko zrátame, že sa narodil 2. 1. 1959.


bibliografický
odkaz na článok:
Malík, P. 2018: RNDr. Juraj Michalko, CSc. šesťdesiatročný.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 24, 2/2018, 190-191.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk