www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAHydrogeochemické a mikrobiologické hodnotenie prameňov a rieky Vydrica v Bratislavskom lesoparku – I. celkové hodnotenie


Hydrogeochemické a mikrobiologické hodnotenie prameňov a rieky Vydrica v Bratislavskom lesoparku – I. celkové hodnotenie

Hydrogeochemical and microbiological evaluation of springs and Vydrica brook in the Bratislava Forest Park – I. summary assessment


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2020 [ ročník 26, číslo 2 ]
Rudolf Dugovič, Renáta Fľaková, Milan Seman

ABSTRACT: In the territory of the Bratislava Forest Park there are groundwater springs shaped like forest wells. These are typical waters with silicatogenic mineralization, which are bound to shallow fissure circles in the rocks of the Malé Karpaty Mountains. This area was evaluated and hydrogeochemical conditions of the territory were established, based on groundwater samplings in 2016 and 2017. Specificaly the groundwater of 15 springs and water of the Vydrica Brook on 3 profiles were sampled for the purpose of complex hydrogeochemical characteristics and quality evaluation of ground and surface water. Furthermore, evaluation of seasonal changes in the chemical composition of spring waters and the Vydrica Brook was made. There are basically two types of springs. The springs situated in the higher elevated area have generally low discharges, low total mineralization and belong to the mixed ones with predominant Ca-SO4 or Ca-Mg-SO4 chemical type of water. The springs situated in the lower parts of the area have relatively higher discharges as well as total mineralization. They generally belong to basic indistinct Ca-HCO3 or Ca-Mg-HCO3 chemical type of water.


bibliografický
odkaz na článok:
Dugovič, R., Fľaková, R. & M. Seman 2020: Hydrogeochemické a mikrobiologické hodnotenie prameňov a rieky Vydrica v Bratislavskom lesoparku – I. celkové hodnotenie.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 26, 2/2020, 55-75.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Bratislavský lesopark, Vydrica, pramene, hydrogeológia, hydrogeochémia, kvalita vôd, mikrobiológia

key words: Bratislava Forest Park, Vydrica Brook, springs, hydrogeology, hydrogeochemistry, water quality, microbiology

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk