www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAZa RNDr. Dušanom Bodišom, CSc.


Za RNDr. Dušanom Bodišom, CSc.

In memory of RNDr. Dušan Bodiš, CSc.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2020 [ ročník 26, číslo 2 ]
Jozef Kordík

RNDr. Dušan Bodiš, CSc. sa narodil 6. 5. 1952 v Bratislave. V roku 1972 zmaturoval na bratislavskej Strednej priemyselnej škole chemickej a v roku 1977 absolvoval vedný odbor geochémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1989 získal titul CSc. a v roku 1999 mu Komisia SAV priznala vedecký kvalifikačný stupeň II. a – samostatný vedecký pracovník. Po ukončení vysokoškolského štúdia, od roku 1977 až do súčasnosti, pracoval na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave. Prakticky celú svoju profesionálnu kariéru spojil s prácou na oddelení hydrogeochémie, neskôr na oddelení geochémie životného prostredia.


bibliografický
odkaz na článok:
Kordík, J. 2020: Za RNDr. Dušanom Bodišom, CSc. - Podzemná voda ISSN 1335-1052, 26, 2/2020, 77.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]