www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAPorovnanie podzemného odtoku v rôznych geologických podmienkach vybraných povodí Západných Karpát použitím Killeho metódy a modelu BFI


Porovnanie podzemného odtoku v rôznych geologických podmienkach vybraných povodí Západných Karpát použitím Killeho metódy a modelu BFI

Comparison of the groundwater runoff in different geological conditions of selected Western Carpathian watersheds using the method of Kille and BFI model


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2021 [ ročník 27, číslo 1 ]
Rudolf Dugovič, Peter Malík

ABSTRACT: Comparison of the groundwater runoff in different geological conditions of selected Western Carpathian watersheds using the method of Kille and BFI model. Groundwater is the object of all hydrogeological studies. This article describes partial findings of a study dedicated to quantification of groundwater ratio in total water runoff in the country of Slovakia. The main goal of this study is to distinguish the amount of groundwater from the surface water in the total amount of water in the surface watercourses of a watershed. On the example of thirteen specific watersheds, a relationship between effective precipitation, total runoff and groundwater runoff is described in the article. The watershed's basic physical-geographic parameters are evaluated. The basic characteristics of the drainage regime of individual watersheds are described based on available data on average daily discharges and effective precipitation. Furthermore, the influence of hydrogeological properties of the watersheds on groundwater runoff, as well as runoff components ratio is assessed.


bibliografický
odkaz na článok:
Dugovič, R. & P. Malík 2021: Porovnanie podzemného odtoku v rôznych geologických podmienkach vybraných povodí Západných Karpát použitím Killeho metódy a modelu BFI.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 27, 1/2021, 51-60.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Povodie, odtokové pomery, podzemný odtok, celkový odtok, Killeho metóda, model BFI, horninové prostredie

key words: Watershed, runoff components ratio, groundwater runoff, method of Kille, BFI model total runoff, rock environment

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk