www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODADoc. RNDr. Vavrinec Böhm, CSc. – 90 ročný


Doc. RNDr. Vavrinec Böhm, CSc. – 90 ročný

Jubilee of Doc. RNDr. Vavrinec Böhm, CSc.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2021 [ ročník 27, číslo 1 ]
Miriam Fendeková

Doc. RNDr. Vavrinec Böhm, CSc. sa narodil dňa 1. 8. 1931 v Brezne, v malebnom prostredí stredného Slovenska pod hrebeňom Nízkych Tatier. Už počas štúdia geológie v rokoch 1950 až 1955 ho zlákali aplikácie geológie v inžinierskogeologickej praxi, čo sa prejavilo nielen v téme jeho diplomovej práce, ale aj v jeho ďalšom vedeckom smerovaní. Po ukončení štúdia nastúpil v roku 1955 na novo sformovanú Katedru inžinierskej geológie Fakulty geologicko-geografických vied Univerzity Komenského...


bibliografický
odkaz na článok:
Fendeková, M. 2021: Doc. RNDr. Vavrinec Böhm, CSc. – 90 ročný.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 27, 1/2021, 66.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk