www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODA



Životné jubileum RNDr. Anny Šubovej, rodenej Kuklovej


Životné jubileum RNDr. Anny Šubovej, rodenej Kuklovej

Jubilee of RNDr. Anna Šubová (Kuklová)


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2008 [ ročník XIV, číslo 2 ]
Mária Némethyová

RNDr. Anna Šubová sa narodila 26. februára 1938 v Bratislave. Školské roky prežila tiež v Bratislave. Maturovala v roku 1956. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1961 na odbore Inžinierska geológia a hydrogeológia.


bibliografický
odkaz na článok:
Némethyová, M., 2008: Životné jubileum RNDr. Anny Šubovej, rodenej Kuklovej.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XIV, 2/2008, 203.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)




admin@sah-podzemnavoda.sk