www
 
4. terénny hydrogeologický seminár

Prihláška na 4. terénny hydrogeologický seminár "Podzemné vody bez hraníc"


18. – 20. október 2017, v lokalite Oravice - Vitanová

podrobné informácie o seminári nájdete v 1. cirkulári (.pdf)

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára Vám bude zaslaný e-mail o potvrdení Vašej registrácie.
V prípade, že takýto e-mail neobdržíte (a nebude ani v nevyžiadanej pošte / spam), prosím kontaktujte nás!


* Priezvisko
* Meno
* E-mail
Zamestnávateľ
* Účastnícky poplatok
* Vegetariánska strava
* Večera 18.10.2017
* Nocľah 18.-19.10.2017
* Raňajky 19.10.2017
* Exkurzia v oblasti Oravíc (19.10.2017)
* Je pravdepodobné, že na exkurziu pôjdem vlastným autom
* Spoločenský večer 19.10.2017
* Nocľah 19.-20.10.2017
* Raňajky 20.10.2017
* Návšteva Brestovskej jaskyne (20.10.2017)
* Je pravdepodobné, že do jaskyne pôjdem vlastným autom
* Spôsob platby
* Prezentácia odborných výsledkov formou postra
* Komerčný poster
Poznámky
* povinné údaje

  • Účastnícky poplatok (vložné) zahŕňa dopravu a občerstvenie v rámci exkurzie, sprievodcu a odborný výklad.
  • Náklady na stravu (s výnimkou suchého obeda na exkurzii) sa vopred neuhrádzajú.
  • Náklady na ubytovanie (á 11 €) si účastníci zväčša hradia na mieste u ubytovateľa, príp. (po avizovaní platby cez registráciu, pri výbere Spôsobu platby) aj cez SAH.
  • Pri návšteve Brestovskej jaskyne je potrebné mať terénne oblečenie a pevnú obuv.
  • V prípade záujmu o prezentáciu odborných výsledkov formou postra je potrebné do 30.9.2017 zaslať názov príspevku s krátkym abstraktom v max. rozsahu 200 slov, na adresu frantisek.bottlik@geology.sk.
  • Poplatok za prezentáciu komerčne orientovaného postra (100 € / m2) je potrebné uhradiť vo vložnom. Postre budú vystavené v lobby hotela Orava počas celého trvania seminára.


administrátor web stránky: admin@sah-podzemnavoda.sk
Tento web používa súbory cookies, prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. [viac]