www
 
† RNDr. Miroslav Holubec, CSc.
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Vážení kolegovia, s ľútosťou Vám oznamujeme, že nás navždy opustil RNDr. Miroslav Holubec, CSc. Česť jeho pamiatke!

Parte - RNDr. Miroslav Holubec, CSc. (.pdf)

komentáre sú vypnuté

Valné zhromaždenie SAH
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Dňa 27. 9. 2022 sa v hlavnej sále Vodárenského múzea BVS v Bratislave uskutočnilo valné zhromaždenie SAH. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii PRE ČLENOV A O ČLENOCH SAH / Valné zhromaždenie. [viac...]

komentáre sú vypnuté

Novela geologického zákona
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Dávame Vám do pozornosti zákon č. 253/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zákon č. 253/2022 Z. z. (odkaz) MŽP SR - Oznámenie pre odborne spôsobilé osoby (odkaz)

komentáre sú vypnuté

20. slovenská hydrogeologická konferencia
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

V dňoch 23. – 26. mája 2022 sa v hoteli Montfort**** v Tatranskej Javorine uskutočnila jubilejná 20. slovenská hydrogeologická konferencia.

[viac o konferencii...]

komentáre sú vypnuté

STN 73 6614: Skúšky zdrojov podzemnej vody
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Od 1. októbra 2021 vstúpila do platnosti slovenská technická norma STN 73 6614 Skúšky zdrojov podzemnej vody, ktorá v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúcu STN 73 6614 z apríla 1984. Zmeny sa týkajú hlavne členenia hydrodynamických skúšok a požiadaviek na ich trvanie. Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia je chránená Zákonom č. 60/2018 o technickej normalizácii, viac informácií o STN zdieľa Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

komentáre sú vypnuté

Archív aktuálnych informácií:


admin@sah-podzemnavoda.sk