www
 
Seminár: Klasické a neklasické metódy určovania množstiev podzemných vôd
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Slovenská asociácia hydrogeológov organizuje odborný seminár s online prenosom (webinár) na tému „Klasické a neklasické metódy určovania množstiev podzemných vôd“, ktorý sa bude konať 16. apríla 2024 od 9:00 v prezentačnom centre AMOS na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Na uvedenej akcii vystúpia odborníci, ktorí prijali pozvanie a ktorých odborná fundovanosť a vysoká profesionálna zručnosť v danej oblasti je členmi SAH dlhodobo pozitívne oceňovaná. [viac...]
Odborný seminár - Pozvánka a program (.pdf)

komentáre sú vypnuté

Hydrogeochemický seminár 2023
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Hydrogeochemický seminár, ktorý sa uskutočnil 8. decembra 2023 bol venovaný spomienke na dve výrazné osobnosti slovenskej hydrogeochémie, prof. RNDr. Zlaticu Ženišovú, PhD. a Ing. Kvetoslavu Hyánkovú, CSc., ktorých profesijný život bol ukotvený na Katedre hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci seminára bola prezentovaná odborná publikácia (učebnica) „Chemická analýza vody v hydrogeológii“ (Fľaková, R., Seman, M., Ondrejková, I., Ženišová, Z., 2020: Chemická analýza vody v hydrogeológii. 2. vydanie. Bratislava, SAH, 167 s.). Seminár sa uskutočnil v Prezentačnom centre AMOS (PriF UK) v Bratislave a súčasne na platforme MS Teams. [viac...]
Hydrogeochemický seminár 2023 - Prednášky (.zip)

komentáre sú vypnuté

6. terénny hydrogeologický seminár
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Priebeh prvých piatich terénnych hydrogeologických seminárov, ktoré sa začali stretnutím hydrogeológov v Blatnici (2008) a pokračovali v Starej Lesnej (2011), Krásnohorskej Dlhej Lúke (2015), vo Vitanovej – Oraviciach (2017) a v Rimavskej kotline – kúpeľoch Číž (2019) presvedčil výbor Slovenskej asociácie hydrogeológov, že uvedená voľnejšia forma odborného podujatia bez prísne radených tém, zostavených zborníkov a organizovaných vystúpení našla svoju odozvu v radoch odbornej verejnosti. Výbor SAH preto pristupoval k organizácii ďalšieho následníckeho podujatia, tentoraz na tému: „Hydrogeologický prieskum a využiteľné množstvá podzemných vôd”. Terénny hydrogeologický seminár sa konal od 17. do 19. októbra 2023 v Bánovskej kotline – lokalita Duchonka. [viac...]
6. terénny hydrogeologický seminár - Exkurzný sprievodca (.pdf) 6. terénny hydrogeologický seminár - Fotogaléria (odkaz)

komentáre sú vypnuté

Archív aktuálnych informácií:


admin@sah-podzemnavoda.sk