www
 
20. slovenská hydrogeologická konferencia
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

V dňoch 23. – 26. mája 2022 sa v hoteli Montfort**** v Tatranskej Javorine uskutočnila jubilejná 20. slovenská hydrogeologická konferencia.

[viac o konferencii...]

komentáre sú vypnuté

Spomíname na RNDr. Kamila Vranu, CSc.
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

S ľútosťou Vám oznamujeme, že dňa 3. mája 2022 nás navždy opustil významný slovenský geológ – hydrogeochemik, hydrogeológ a environmentálny geológ RNDr. Kamil Vrana, CSc. Česť jeho pamiatke!
Parte - RNDr. Kamil Vrana, CSc. (.pdf)

komentáre sú vypnuté

STN 73 6614: Skúšky zdrojov podzemnej vody
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Od 1. októbra 2021 vstúpila do platnosti slovenská technická norma STN 73 6614 Skúšky zdrojov podzemnej vody, ktorá v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúcu STN 73 6614 z apríla 1984. Zmeny sa týkajú hlavne členenia hydrodynamických skúšok a požiadaviek na ich trvanie. Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia je chránená Zákonom č. 60/2018 o technickej normalizácii, viac informácií o STN zdieľa Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

komentáre sú vypnuté

XVI. HG kongres 6. – 9. 9. 2022 v Ústí nad Labem
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Srdečně zveme odborníky a studenty oborů hydrogeologie, inženýrská geologie a dalších aplikovaných geologických disciplín k účasti na tradičním odborně-společenském setkání. Jednání je naplánováno do moderních prostor kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 6. – 9. září 2022. Podrobnější informace naleznete na kongresovém webu https://hgig.cz.

komentáre sú vypnuté

Diskusia k novele zákona č. 409/2011 Z.z.
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Koncom roka 2021 prijala NR SR novelu zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dávame Vám do pozornosti diskusiu k novele zákona č. 409/2011 Z.z., ktorú nájdete v našom diskusnom fóre.
Diskusia k novele zákona č. 409/2011 Z.z.

komentáre sú vypnuté

Archív aktuálnych informácií:


admin@sah-podzemnavoda.sk