www
 
Pozvánka na 6. terénny hydrogeologický seminár
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Priebeh prvých piatich terénnych hydrogeologických seminárov, ktoré sa začali stretnutím hydrogeológov v Blatnici (2008) a pokračovali v Starej Lesnej (2011), Krásnohorskej Dlhej Lúke (2015), vo Vitanovej – Oraviciach (2017) a v Rimavskej kotline – kúpeľoch Číž (2019) presvedčil výbor Slovenskej asociácie hydrogeológov, že uvedená voľnejšia forma odborného podujatia bez prísne radených tém, zostavených zborníkov a organizovaných vystúpení našla svoju odozvu v radoch odbornej verejnosti. Výbor SAH preto pristupuje k organizácii ďalšieho následníckeho podujatia, tentoraz na tému: „Hydrogeologický prieskum a využiteľné množstvá podzemných vôd”. Terénny hydrogeologický seminár sa bude konať od 17. do 19. októbra 2023 (utorok až štvrtok) v Bánovskej kotline – lokalita Duchonka. [viac...]
6. terénny hydrogeologický seminár - 1. cirkulár (.pdf) 6. terénny hydrogeologický seminár - Registrácia


komentáre sú vypnuté

Anketa: 10 NAJ krasových prameňov Slovenska
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Medzinárodná asociácia hydrogeológov (IAH) a jej komisia pre krasovú hydrogeológiu s podporou UNESCO vytvorili projekt MIKAS – Most Important Karst Aquifer Springs, ktorého cieľom je nájsť a spropagovať tie najkrajšie, najzaujímavejšie a najdôležitejšie krasové pramene sveta (https://karst.iah.org/projects). Oslovené boli desiatky expertov na všetkých svetadieloch, konečný výber bude iste náročný. V porovnaní s mohutnými vyvieračkami Dinaríd, prameňmi Jordánu či Yellowstonskými gejzírmi sa zdá, že naša malá krajina ani nemá čo by pre túto databázu UNESCO ponúkla ... V rámci jednotlivých krajín však projekt počíta s vlastným „národným“ výberom (NIKAS), kde si môžeme zostaviť rebríček primeraný našim hydrogeologickým pomerom.

[viac o ankete...]

komentáre sú vypnuté

Valné zhromaždenie SAH
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Dňa 27. 9. 2022 sa v hlavnej sále Vodárenského múzea BVS v Bratislave uskutočnilo valné zhromaždenie SAH. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii PRE ČLENOV A O ČLENOCH SAH / Valné zhromaždenie. [viac...]

komentáre sú vypnuté

Novela geologického zákona
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Dávame Vám do pozornosti zákon č. 253/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zákon č. 253/2022 Z. z. (odkaz) MŽP SR - Oznámenie pre odborne spôsobilé osoby (odkaz)

komentáre sú vypnuté

Archív aktuálnych informácií:


admin@sah-podzemnavoda.sk