www
 
Vzdelávací seminár 2019 – Pozvánka
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

SAH, Katedra hydrogeológie PriF UK a EPS Slovensko s.r.o. Vás pozýva na seminár z cyklu Vzdelávacie semináre – Sanácie v teórii a praxi na tému Aktuálne trendy v sanačných technológiách a skúsenosti z prieskumov, sanácií realizovaných doma a v zahraničí, ktorý sa uskutoční dňa 11. apríla 2019 na PriF UK v Bratislave.

| viac o seminári | Pozvánka a program seminára (.pdf) | Prihláška (.doc) |

čítať/písať komentáre k tomuto článku: 0

19. Slovenská hydrogeologická konferencia, 6. – 9. november 2018
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

V dňoch 6. - 9. 11. 2018 sa v Kúpeľoch Nimnica uskutočnila 19. Slovenská hydrogeologická konferencia. Konferenciu organizovala Slovenská asociácia hydrogeológov a Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

O konferencii | Fotogaléria | Prezentácie (.zip) | Zborník z konferencie (.pdf) | Sprievodca k exkurzii (.pdf) |

čítať/písať komentáre k tomuto článku: 0

Vzdelávací seminár 7. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu... II.
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Dňa 12. apríla 2018 sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave uskutočnil Vzdelávací seminár 7. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a sanácie znečistených území – II. Seminár bol zameraný na oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou pre oblasť environmentálnych záťaží, s požiadavkami smernice na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia a s princípmi hodnotenia rizík, oboznámenie sa s praktickými skúsenosťami z prieskumov, monitoringu a sanácie znečistených území.

| viac o seminári | Prednášky na stiahnutie (.zip) | Fotogaléria |

čítať/písať komentáre k tomuto článku: 0

Archív aktuálnych informácií:


Najnovšie súbory na stiahnutie na stránke SAH:

bullet Vzdelávací seminár 2019 - Pozvánka a program (.pdf)
expand/close
bullet Vzdelávací seminár 2019 - Prihláška (.doc)
expand/close
bullet PV: RNDr. Juraj Michalko, CSc. šesťdesiatročný
expand/close
bullet PV: 60 rokov, z toho 40 hydrogeológom, Petra Malíka
expand/close
bullet PV: Za RNDr. Antonom Vojtkom - nekrológ
expand/close
bullet PV: Ženišová, Ďuričková, Fľaková, Ľuptáková: Anorganické znečistenie podzemných vôd...
expand/close
bullet PV: Krčmář, Hodasová, Holubová: Štúdium interakcie povrchových a podzemných vôd...
expand/close

administrátor: admin@sah-podzemnavoda.sk
Tento web používa súbory cookies. [informácie o cookies]