www
 
RNDr. Dušan Bodiš, CSc. * 6. 5. 1952 ✝ 20. 11. 2020
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Dňa 20. novembra 2020 nás navždy opustil vynikajúci vedec, vášnivý športovec, priateľ, kamarát − dobrý človek, ktorý nám bude veľmi chýbať. Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 26. novembra 2020 o 12:00 hod.
na cintoríne v Slávičom údolí.

RNDr. Dušan Bodiš, CSc. - Parte - Smútočné oznámenie
Spomíname na vynikajúceho geochemika, vášnivého športovca a dobrého človeka


komentáre sú vypnuté

Hydrogeologické mapy a hydrogeologické informácie na mapovom portáli ŠGÚDŠ
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Zostavovaním hydrogeologických máp pre územie Slovenska bol už cca od roku 1960 poverený Geologický ústav Dionýza Štúra, predchodca súčasného Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), ktorý takéto mapy zostavuje doteraz. V súčasnosti je 100 % pokrytie územia Slovenskej republiky hydrogeologickými mapami len do stupňa podrobnosti na úrovni mierky 1 : 200 000. Hydrogeologickými mapami podrobnejšej mierky 1 : 50 000, jednotne zostavovanými v zmysle Smernice sa územie postupne pokrýva od roku 1990 a v súčasnosti je na týchto mapách necelých 40 % územia Slovenska. [viac...]

| Hydrogeologické mapy a hydrogeologické informácie na mapovom portáli ŠGÚDŠ

čítať/písať komentáre k tomuto článku: 0

Archív aktuálnych informácií:


Najnovšie súbory na stiahnutie na stránke SAH:

bullet Spomíname - RNDr. Dušan Bodiš, CSc. (.pdf)
expand/close
bullet Parte - RNDr. Dušan Bodiš, CSc. (.pdf)
expand/close
bullet Parte - Ing. Kvetoslava Hyánková, CSc. (.pdf)
expand/close
bullet Parte - doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc. (.pdf)
expand/close

admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]