www
 
Hydrogeologické mapy a hydrogeologické informácie na mapovom portáli ŠGÚDŠ
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Zostavovaním hydrogeologických máp pre územie Slovenska bol už cca od roku 1960 poverený Geologický ústav Dionýza Štúra, predchodca súčasného Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), ktorý takéto mapy zostavuje doteraz. V súčasnosti je 100 % pokrytie územia Slovenskej republiky hydrogeologickými mapami len do stupňa podrobnosti na úrovni mierky 1 : 200 000. Hydrogeologickými mapami podrobnejšej mierky 1 : 50 000, jednotne zostavovanými v zmysle Smernice sa územie postupne pokrýva od roku 1990 a v súčasnosti je na týchto mapách necelých 40 % územia Slovenska. [viac...]

| Hydrogeologické mapy a hydrogeologické informácie na mapovom portáli ŠGÚDŠ

čítať/písať komentáre k tomuto článku: 0

Valné zhromaždenie SAH v roku 2019
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Vážení členovia! Dňa 3.12.2019 sa v zasadačke na 6. poschodí starej budovy VÚVH v Bratislave uskutočnilo valné zhromaždenie SAH.

| Súvisiace dokumenty (.pdf)

komentáre sú vypnuté

5. terénny hydrogeologický seminár
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

V dňoch 16. – 18. októbra 2019 sa v Číži (Rimavská kotlina) uskutočnil 5. terénny hydrogeologický seminár s názvom Hydrogeologický prieskum v deficitných oblastiach. Jeho cieľom bola výmena praktických informácií o nových technologických a metodických postupoch či novej legislatíve v odbore – o veciach, ktoré súčasných hydrogeológov najviac zaujímajú. Bližšie informácie nájdete v 2. cirkulári.

| 2. cirkulár s programom seminára (.pdf) | Fotogaléria

komentáre sú vypnuté

Archív aktuálnych informácií:


Najnovšie súbory na stiahnutie na stránke SAH:

bullet 2019 Annual Report of the Slovak National IAH Chapter
expand/close
bullet Správa o činnosti Národnej skupiny IAH za rok 2018
expand/close
bullet Správa o činnosti Národnej skupiny IAH za rok 2017
expand/close
bullet Valné zhromaždenie SAH 2019 - Uznesenie z valného zhromaždenia (.pdf)
expand/close
bullet Valné zhromaždenie SAH 2019 - Rozpočet na rok 2020 (.pdf)
expand/close
bullet Valné zhromaždenie SAH 2019 - Plán práce na rok 2020 (.pdf)
expand/close

admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]