www
 
Vzdelávací webinár SAH
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Kontaminácia a prúdenie podzemných vôd pod Bratislavou – indície, modely, riešenia

Slovenská asociácia hydrogeológov už dlhší čas vníma jestvujúci problém environmentálnych záťaží v Bratislave, najmä v kontaktnej zóne industriálnych predmestí a Žitného ostrova – najväčšej zásobárne podzemných vôd v našej krajine. Namiesto konferencií a seminárov typických pre obvyklú činnosť SAH sme sa preto tentoraz rozhodli zorganizovať webinár / online seminár – jednak z pandemických dôvodov, a jednak preto že takáto forma teoreticky umožňuje účasť aj odborníkom a zodpovedným orgánom, ktorí by si inokedy ťažko nachádzali čas na cestu a pobyt v rámci klasických seminárov a konferencií určených pre hydrogeologickú odbornú verejnosť. Vzdelávací webinár sa uskutočnil 16. decembra 2021.

SAH vzdelávací webinár 2021 - Program (.pdf)

SAH vzdelávací webinár 2021 - Prezentácie (.zip)

komentáre sú vypnuté

Informácia o organizačnej zmene na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Vážení kolegovia, milí študenti a doktorandi, naši absolventi,

Považujeme za potrebné Vám oznámiť, že dňa 4. 12.2020 Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK uznesením č. 11-20/06 schválil návrh dekana prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. na zlúčenie pracovísk – Katedry inžinierskej geológie, Katedry hydrogeológie a Katedry aplikovanej a environmentálnej geofyziky do spoločného pracoviska – Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky s účinnosťou od 1. 1. 2021.
Za pracovníkov súčasnej Katedry hydrogeológie vyjadrujem prísľub, že urobíme všetko, aby pedagogická a vedecká činnosť pokračovala v podobnom rozsahu a kvalite ako doteraz v rámci Oddelenia hydrogeológie, ktoré bude súčasťou novej katedry.

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.

Informácia o organizačnej zmene na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

komentáre sú vypnuté

Otvorený list ministrovi životného prostredia SR s ponukou na spoluprácu
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Vážení členovia SAH!

V poslednom období akiste nejedného z Vás zaujala predtým nie tak často mediálne prezentovaná aktivita ministra životného prostredia SR v rôznych oblastiach životného prostredia, predovšetkým však na poli environmentálnych záťaží. Minister sa viackrát v tejto súvislosti vyjadril, že podporuje a bude podporovať kvalitné riešenia prekonzultované odborníkmi. Nie všetci z nás však takto vnímajú reálne dianie na tomto poli, mnohí zdá sa pociťujú rozpor medzi deklarovaným prístupom a názormi a riešeniami prezentovanými zo strany rôznych aktivistov. Z podnetu z radov členov Slovenskej asociácie hydrogeológov sa teda výbor SAH odhodlal k zaslaniu otvoreného listu ministrovi životného prostredia SR s ponukou na spoluprácu pri podpore odborne kvalitných riešení týkajúcich sa využívania podzemných vôd, ich ochrany ako aj v problematike súvisiacej s riešením environmentálnych záťaží.

Otvorený list ministrovi životného prostredia SR

komentáre sú vypnuté

Archív aktuálnych informácií:


admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]