www
 
Valné zhromaždenie SAH zrušené!
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Vážení členovia, oznamujeme Vám, že z dôvodu pandémie sa valné zhromaždenie SAH v plánovanom termíne (15.11.2021) neuskutoční, o novom termíne a mieste konania Vás budeme včas informovať.

čítať/písať komentáre k tomuto článku: 0

Informácia o organizačnej zmene na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Vážení kolegovia, milí študenti a doktorandi, naši absolventi,

Považujeme za potrebné Vám oznámiť, že dňa 4. 12.2020 Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK uznesením č. 11-20/06 schválil návrh dekana prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. na zlúčenie pracovísk – Katedry inžinierskej geológie, Katedry hydrogeológie a Katedry aplikovanej a environmentálnej geofyziky do spoločného pracoviska – Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky s účinnosťou od 1. 1. 2021.
Za pracovníkov súčasnej Katedry hydrogeológie vyjadrujem prísľub, že urobíme všetko, aby pedagogická a vedecká činnosť pokračovala v podobnom rozsahu a kvalite ako doteraz v rámci Oddelenia hydrogeológie, ktoré bude súčasťou novej katedry.

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
za kolektív Katedry hydrogeológie

Informácia o organizačnej zmene na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

komentáre sú vypnuté

Otvorený list ministrovi životného prostredia SR s ponukou na spoluprácu
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Vážení členovia SAH!

V poslednom období akiste nejedného z Vás zaujala predtým nie tak často mediálne prezentovaná aktivita ministra životného prostredia SR v rôznych oblastiach životného prostredia, predovšetkým však na poli environmentálnych záťaží. Minister sa viackrát v tejto súvislosti vyjadril, že podporuje a bude podporovať kvalitné riešenia prekonzultované odborníkmi. Nie všetci z nás však takto vnímajú reálne dianie na tomto poli, mnohí zdá sa pociťujú rozpor medzi deklarovaným prístupom a názormi a riešeniami prezentovanými zo strany rôznych aktivistov. Z podnetu z radov členov Slovenskej asociácie hydrogeológov sa teda výbor SAH odhodlal k zaslaniu otvoreného listu ministrovi životného prostredia SR s ponukou na spoluprácu pri podpore odborne kvalitných riešení týkajúcich sa využívania podzemných vôd, ich ochrany ako aj v problematike súvisiacej s riešením environmentálnych záťaží.

Otvorený list ministrovi životného prostredia SR

komentáre sú vypnuté

Archív aktuálnych informácií:


Najnovšie súbory na stiahnutie na stránke SAH:

bullet Informácia o organizačnej zmene na PríF UK v Bratislave (.pdf)
expand/close

admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]