www
 
Vzdelávací seminár 7. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu... II.
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Dňa 12. apríla 2018 sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave uskutočnil Vzdelávací seminár 7. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a sanácie znečistených území – II. Seminár bol zameraný na oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou pre oblasť environmentálnych záťaží, s požiadavkami smernice na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia a s princípmi hodnotenia rizík, oboznámenie sa s praktickými skúsenosťami z prieskumov, monitoringu a sanácie znečistených území.

| viac o seminári | Prednášky na stiahnutie (.zip) | Fotogaléria |

čítať/písať komentáre k tomuto článku: 0

Najnovšie súbory na stiahnutie na stránke SAH:

bullet PV: RNDr. Juraj Michalko, CSc. šesťdesiatročný
expand/close
bullet PV: 60 rokov, z toho 40 hydrogeológom, Petra Malíka
expand/close
bullet PV: Za RNDr. Antonom Vojtkom - nekrológ
expand/close
bullet PV: Ženišová, Ďuričková, Fľaková, Ľuptáková: Anorganické znečistenie podzemných vôd...
expand/close
bullet PV: Krčmář, Hodasová, Holubová: Štúdium interakcie povrchových a podzemných vôd...
expand/close
bullet PV: Kordík, Jankulár, Zvarová: Zhodnotenie vplyvu environmentálnej záťaže Banská Belá...
expand/close
bullet PV: Malík, Bajtoš, Vasilenková, Michalko, Švasta: Monitoring mikrobiologických ukazovateľov...
expand/close

administrátor: admin@sah-podzemnavoda.sk
Tento web používa súbory cookies. [informácie o cookies]