www
 
Anketa: 10 NAJ krasových prameňov Slovenska


Medzinárodná asociácia hydrogeológov (IAH) a jej komisia pre krasovú hydrogeológiu s podporou UNESCO vytvorili projekt MIKAS – Most Important Karst Aquifer Springs, ktorého cieľom je nájsť a spropagovať tie najkrajšie, najzaujímavejšie a najdôležitejšie krasové pramene sveta (https://karst.iah.org/projects). Oslovené boli desiatky expertov na všetkých svetadieloch, konečný výber bude iste náročný. V porovnaní s mohutnými vyvieračkami Dinaríd, prameňmi Jordánu či Yellowstonskými gejzírmi sa zdá, že naša malá krajina ani nemá čo by pre túto databázu UNESCO ponúkla ... V rámci jednotlivých krajín však projekt počíta s vlastným „národným“ výberom (NIKAS), kde si môžeme zostaviť rebríček primeraný našim hydrogeologickým pomerom. Napokon – aj jeden z iniciátorov a koordinátorov projektu nám zvykne pripomínať aj v rámci svetových pomerov unikátny spôsob zachytenia a (plánovaného) využívania Jergalskej vyvieračky, pre mnohých z nás už zabudnutý...

Kritériom pre výber prameňov je ich dôležitosť a zaujímavosť z vodohospodárskeho, vedeckého, ekonomického, ale aj z historického a estetického hľadiska. Pre vytvorenie zoznamu prameňov, ktoré prichádzajú do úvahy, bol zostavený pomerne obsiahly formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Nevyplnené tlačivo formulára nájdete v prílohe (MIKAS Spring Survey chart - FORMULAR.docx), návod na vyplnenie (MIKAS Spring Survey chart - navod vyplnania formulara.pdf) ako aj dva vyplnené formuláre (pre pramene Khanis v Iraku a Vrelo Mlava v Srbsku) sú pripojené v .pdf formáte.

Dôsledné vyplnenie formulárov bude vyžadovať pomerne veľa práce, čo je vždy iné ako jednorazove „vykríknuť meno prameňa“. Dôležité bude nájsť pramene, ktoré si toto komplikované vyplňovanie zaslúžia, s čím teraz oslovujeme verejnosť. Našim cieľom bude zostaviť rebríček 10 NAJ krasových prameňov Slovenska, a od tejto diskusie očakávame podnety na pripomenutie si tých na ktoré sme azda mohli zabudnúť, prípadne podporu už vyslovených návrhov.

V rámci internej diskusie boli zatiaľ nominované tieto pramene: (●) Jergaly / Donovaly (spôsobom zachytenia a možného optimalizovaného využívania statických zásob); (●) Periodická vyvieračka / Tisovec (pulzujúca výdatnosť; (●) Havrania skala / Dedinky (pulzujúca výdatnosť a jej opis z pera Dionýza Štúra opis z roku 1867); (●) Lazce / Necpaly (krasový prameň s najvyššou priemernou výdatnosťou u nás); (●) Podhrad / Muráň (krasový prameň s najvyššou maximálnou výdatnosťou u nás).

Tešíme sa na Vaše nominácie a podnety!

Termín do 31. 7. 2023.

Diskusia na tejto stránke je otvorená len pre členov SAH, záujemcovia z externého prostredia
môžu svoje podnety adresovať na najpramene@sah-podzemnavoda.sk


súvisiace dokumenty a odkazy
Nevyplnené tlačivo formulára (MIKAS Spring Survey chart - FORMULAR.docx)
Návod na vyplnenie (MIKAS Spring Survey chart - navod vyplnania formulara.pdf)
Vyplnený formulár pre prameň Khanis v Iraku (.pdf)
Vyplnený formulár pre prameň Vrelo Mlava v Srbsku (.pdf)
Vstup do DISKUSNÉHO FÓRA


admin@sah-podzemnavoda.sk