www
 
Valné zhromaždenia SAH


Valné zhromaždenie SAH v roku 2019

Dňa 3.12.2019 sa v zasadačke na 6. poschodí starej budovy VÚVH v Bratislave uskutočnilo valné zhromaždenie SAH.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Zápisnica z valného zhromaždenia
Príloha č.1: Program valného zhromaždenia
Príloha č.2: Správa výboru o činnosti SAH od posledného valného zhromaždenia
Príloha č.3: Výročná správa Národnej skupiny IAH za rok 2017 a 2018
Príloha č.4: Správa o hospodárení SAH za rok 2017
Príloha č.5: Správa o hospodárení SAH za rok 2018
Príloha č.6: Správa revíznej komisie o činnosti SAH v roku 2017 a 2018
Príloha č.7: Plán práce SAH na rok 2020
Príloha č.8: Rozpočet SAH na rok 2020
Príloha č.9: Uznesenie z valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie SAH v roku 2017

Dňa 5.12.2017 sa v zasadačke na 6. poschodí starej budovy VÚVH v Bratislave uskutočnilo valné zhromaždenie SAH.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Program valného zhromaždenia SAH 2017
Správa výboru o činnosti SAH od posledného valného zhromaždenia
Výročná správa Národnej skupiny IAH na SR za rok 2016
Správa o hospodárení SAH za rok 2016
Správa revíznej komisie o činnosti SAH v roku 2015 a 2016
Plán práce SAH na rok 2017
Rozpočet SAH na rok 2017
Uznesenie z valného zhromaždenia
Zápisnica z valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie SAH v roku 2015

Dňa 22.10.2015 sa v rámci 3. hydrogeologického terénneho seminára v Krásnohorskej Dlhej Lúke uskutočnilo valné zhromaždenie SAH.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Program valného zhromaždenia
Správa výboru o činnosti SAH od posledného valného zhromaždenia
Výročná správa Národnej skupiny IAH na SR za rok 2014
Správa o hospodárení SAH za rok 2013
Správa o hospodárení SAH za rok 2014
Správa revíznej komisie o činnosti SAH v roku 2013 a 2014
Plán práce SAH na rok 2016
Rozpočet SAH na rok 2016
Uznesenie z valného zhromaždenia
Zápis z valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie SAH v roku 2013

Dňa 5.12.2013 sa v zasadačke VÚVH v Bratislave konalo valné zhromaždenie SAH.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Program valného zhromaždenia
Správa výboru o činnosti SAH od posledného valného zhromaždenia
Výročná správa Národnej skupiny IAH na SR za roky 2012 - 2013
Správa o hospodárení SAH za rok 2011
Správa o hospodárení SAH za rok 2012
Správa revíznej komisie o činnosti SAH v roku 2011 a 2012
Plán práce SAH na rok 2014
Rozpočet SAH na rok 2014
Voľby - Kandidátna listina
Voľby - Výsledky volieb
Uznesenie z valného zhromaždenia
Zápis z valného zhromaždenia


Valné zhromaždenie SAH v roku 2011

Dňa 14.11.2011 sa v rámci 2. terénneho hydrogeologického seminára v Starej Lesnej konalo valné zhromaždenie SAH.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Program valného zhromaždenia
Správa výboru o činnosti SAH od posledného valného zhromaždenia
Výročná správa Národnej skupiny IAH na SR za roky 2010 - 2011
Správa o hospodárení SAH za rok 2009
Správa o hospodárení SAH za rok 2010
Správa revíznej komisie o činnosti SAH v roku 2009 a 2010
Plán práce SAH na rok 2012
Rozpočet SAH na rok 2012
Uznesenie z valného zhromaždenia
Zápis z valného zhromaždenia


Valné zhromaždenie SAH v roku 2009

Dňa 19.11.2009 sa v zasadačke Geofondu - ŠGÚDŠ v Bratislave konalo valné zhromaždenie SAH.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Program valného zhromaždenia
Správa výboru o činnosti SAH od posledného valného zhromaždenia
Voľby - Kandidátna listina
Voľby - Výsledky volieb
Uznesenie z valného zhromaždenia


Valné zhromaždenie SAH v roku 2007

Dňa 21.6.2007 sa v zasadačke Geofondu - ŠGÚDŠ v Bratislave konalo valné zhromaždenie SAH.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Program valného zhromaždenia
Správa výboru o činnosti SAH od posledného valného zhromaždenia
Uznesenie z valného zhromaždenia


Valné zhromaždenie SAH v roku 2005

Dňa 27.10.2005 sa v Brusne v rámci 13. hydrogeologickej konferencie uskutočnilo valné zhromaždenie SAH.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Program valného zhromaždenia
Správa výboru o činnosti SAH od posledného valného zhromaždenia
Uznesenie z valného zhromaždenia
Zápis z valného zhromaždenia

admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]