www
 
Aktuálne konferencie


Pozvánka na Vzdelávacie semináre - Sanácie v teórii a praxi

Výbor SAH, Katedra hydrogeológie PriF UK v Bratislave a firma EPS Slovensko s.r.o. Vás pozývajú na šiesty seminár z cyklu Vzdelávacie semináre – Sanácie v teórii a praxi, tentokrát na tému "Praktické skúsenosti zo sanácie znečistených území - I". Seminár sa uskutoční dňa 30. marca 2017 na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. [viac o seminári]


Pozvánka na 4. terénny hydrogeologický seminár

Výbor SAH pod vedením P. Malíka organizuje 4. terénny hydrogeologický seminár na Oraviciach, v čase 18. až 20. októbra 2017 s názvom "Podzemné vody bez hraníc", ktorý bude venovaný 10. výročiu úmrtia Michala Zakoviča, na tému: Vzájomné prepojenia – povrchových, podzemných ako i geotermálnych vôd (nielen) medzi Poľskom a Slovenskom. Informácie budú priebežne zverejňované.


Pozvánka na Balneotechnické dni 2017

MZ SR Inšpektorát kúpeľov a žriedel, MZ ČR Český inspektorát lázní a zřídel, Slovenský národný komitét IWA, STU v Bratislave SvF - Katedra ZEI a Kúpele Nimnica a.s. Vás pozývajú na vedeckú konferenciu Balneotechnické dni 2017, ktorá sa uskutoční 22. - 24. mája 2017 v Nimnici.

| Pozvánka a program (.pdf) | Prihláška (.pdf) |


XV. hydrogeologický kongres, 4. - 7. září 2017, Brno

Srdečně zveme odborníky a studenty oborů hydrogeologie, inženýrská geologie a dalších aplikovaných geologických disciplín k účasti na tradičním odborně-společenském setkání: XV. hydrogeologický kongres s tématem "Podzemní voda a společnost" a III. inženýrskogeologický kongres "Význam inženýrské geologie ve výstavbě" se budou konat ve dnech 4.-7. září 2017 v prostorách Masarykovy univerzity v Brně. Blíže viz přiložený cirkulář ke stažení, sledujte i kongresový web.

| kongresový web | cirkulář ke stažení |archív konferencií, seminárov...

administrátor web stránky: admin@sah-podzemnavoda.sk
Tento web používa súbory cookies, prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. [viac]