www
 
Aktuálne konferencie


Pozvánka na 4. terénny hydrogeologický seminár

Výbor SAH pod vedením P. Malíka organizuje 4. terénny hydrogeologický seminár na Oraviciach, v čase 18. až 20. októbra 2017 s názvom "Podzemné vody bez hraníc", ktorý bude venovaný 10. výročiu úmrtia Michala Zakoviča, na tému: Vzájomné prepojenia – povrchových, podzemných ako i geotermálnych vôd (nielen) medzi Poľskom a Slovenskom. Informácie budú priebežne zverejňované.


XV. hydrogeologický kongres, 4. - 7. září 2017, Brno

Srdečně zveme odborníky a studenty oborů hydrogeologie, inženýrská geologie a dalších aplikovaných geologických disciplín k účasti na tradičním odborně-společenském setkání: XV. hydrogeologický kongres s tématem "Podzemní voda a společnost" a III. inženýrskogeologický kongres "Význam inženýrské geologie ve výstavbě" se budou konat ve dnech 4.-7. září 2017 v prostorách Masarykovy univerzity v Brně. Blíže viz přiložený cirkulář ke stažení, sledujte i kongresový web.

| kongresový web | cirkulář ke stažení |archív konferencií, seminárov...

administrátor web stránky: admin@sah-podzemnavoda.sk
Tento web používa súbory cookies, prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. [viac]