www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAVplyv využívania geotermálnej energie na životné prostredie


Vplyv využívania geotermálnej energie na životné prostredie

Environmental impact of geothermal energy utilization


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2008 [ ročník XIV, číslo 1 ]
Marián Fendek, Laura Martonová, Miriam Fendeková

ABSTRACT: Geothermal energy is one of the renewable energy sources which are able to solve two basic problems of the mankind further development – energy supply and environmental pollution. Possible environmental impacts of geothermal energy sources utilization are described in the paper. The paper focuses on those, connected to overexploitation of geothermal resources, which might induct pressure drop in hydrogeothermal structures, microseizmic movements, landslides and degradation of natural surface features connected to occurrence of geothermal resources. Environmental impacts connected to normal – daily utilization of geothermal resources are also mentioned, as noise, heat, waste water, waste gases production, radioactivity and some other minor impacts. In the end, environmental benefits connected to energy production from geothermal sources are presented.


bibliografický
odkaz na článok:
Fendek, M., Martonová, L. & M. Fendeková, 2008: Vplyv využívania geotermálnej energie na životné prostredie.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XIV, 1/2008, 17-25.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: obnoviteľné zdroje energie, geotermálne zdroje, výroba energie, environmentálny vplyv

key words: renewable energy sources, geothermal source, energy production, environmental impact

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]